Mixed Beignets (Pour Deux Personnes)

12,90

2 Crevettes Pakora, 2 Oignons Bhaja, 2 Begun Pakora, 2 Alo Pakora et 2 Chou Fleur

Description

2 Crevettes Pakora, 2 Oignons Bhaja, 2 Begun Pakora, 2 Alo Pakora et 2 Chou Fleur